English versionEN
Protecție socială

Protecție socială

 

Ce înseamnă protecția socială?

Potrivit National Association of Social Workers,  bunăstarea sau protecția socială se referă la activitățile serviciilor nonguvernamentale sau guvernamentale care caută să prevină, să reducă sau să contribuie la soluționarea problemelor sociale identificate. De asemenea, îmbunătățește bunăstarea indivizilor, grupurilor și comunităților.

Protecția socială cuprinde și instituțiile, agențiile și programele organizate formal și susținute financiar de societate, cu scopul de a mențione și ameliora condițiile economice, sănătatea și competențele interpersonale ale unei părți sau a întregii populații.

Relația stat-cetățean

La nivel european, protecția socială este definită în termeni operaționali, acoperind pensiile de bătrânețe, îngrijirea sănătății, ajutoarele de boală și invaliditate, ajutorul de șomaj, serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, alocațiile pentru familie, ajutoarele de maternitate și ajutoarele pentru locuință.

Protecția socială se realizează cu ajutorul unor forme de organizare socială – familia, biserica, grupul ocupațional, comunitatea, compania, statul – prin respectarea unui set de reguli și roluri reciproce.

Sistemul public de asigurări sociale implică recunoașterea a două aspecte esențiale pentru relația stat-cetățean:

 1. Incapacitatea individului de a-și câștiga existența din cauza unor circumstanțe precum bătrânețea, boala sau șomajul este normală într-o societate industrializată cu economie de piață.
 2. Statul are legitimitate în a-și asuma rolul de organizator al protecției sociale colective în cazul pierderii venitului din cauze precum cele de mai sus.

În sistemul public din România, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă un venit care înlocuieşte, parţial sau total, salariul, ca urmare a unor cauze, precum: bătrâneţe, invaliditate, accident, boală, şomaj, maternitate, deces etc. denumite riscuri asigurate.

 

Conform legii, angajatorul este obligat să calculeze şi să vireze lunar contribuţiile de asigurări sociale pe care le datorează bugetelor asigurărilor sociale de stat împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.

 

Serviciile sociale 

Reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială

Sprijinul acordat familiilor cu venituri reduse

 1. Ajutorul social
 2. Ajutorul  încălzire
 3. Alocaţia pentru susţinerea familiei

Politicile familiale 

 1. Alocaţia de stat pentru copii
 2. Alocaţia de plasament
 3. Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie

Sprijinul acordat persoanelor cu handicap 

 1. Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006
 2. Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap
 3. Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA
 4. Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat
 5. Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual
 6. Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA

 

Referințe

 

Sectiuni:

Materitate
Pensii
Prestații sociale
Sănătate
Șomaj
Lucrători la domiciliu
Lucrători detașați