English versionEN
Modele documente utile

Modele documente utile

În această secțiune vă punem la dispoziţie modele de documente pe care le puteţi utiliza la constituirea, dobândirea personalităţii juridice, organizarea şi asigurarea funcţionării organizaţiilor sindicale:

 • Statutul sindicatului
 • Cererea de adeziune la sindicat
 • Notificare de retragere din sindicat
 • Cerere de înscriere a sindicatului în registrul special al instanţei
 • Procesul verbal de constituire a sindicatului
 • Lista membrilor organului executiv de conducere (tabel)
 • Cerere către judecătorie pentru modificarea statutului sindicatului
 • Cerere către judecătorie pentru modificarea componenţei organului de conducere al sindicatului
 • Hotărâre Birou Executiv – Aprobarea afilierii sindicatului la o federaţie
 • Cerere către judecătorie pentru constatarea reprezentativităţii sindicatului
 • Solicitarea de iniţiere a negocierii contractului colectiv de muncă, din partea sindicatului
 • Cerere de înregistrare la ITM a contractului colectiv de muncă
 • Acord reprezentare salariaţi în conflictul colectiv de muncă
 • Notificare angajator declanşare conflict
 • Sesizare MMFPS/ITM pentru concilierea conflictului
 • Model Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate

Documentele următoare au fost întocmite în conformitate cu legislația valabilă în ianuarie 2017 și sunt cu titlul de exemplificare.

Pentru variante în format editabil, vă rugăm să ne contactați.

1 0.21 MB
2 0.09 MB
3 0.09 MB
4 0.17 MB
5 0.17 MB
6 0.1 MB
7 0.25 MB
8 0.25 MB
9 0.17 MB
10 0.25 MB
11 0.32 MB
12 0.18 MB
13 0.24 MB
14 0.11 MB
15 0.61 MB