English versionEN
Legislatie și reglementări

Legislatie și reglementări

Ce acte normative reglementează dialogul social?

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VII – dialogul social, art. 211-213)
 • Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 248/2013 – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 467/2006 - Legea privind cadrul general de  informare şi consultare a angajaţilor     
 • Legea nr. 217/2005 - Legea comitetelor europene de întreprindere
 • HG nr. 187/2007  privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile europene
 • HG nr. 188/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile cooperative europene
 • OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (comitetele sectoriale)
 • H.G.1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011
 • Convenţia OIM nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi  apărare dreptului sindical
 • Convenţia OIM nr. 154/1981 privind promovarea negocierii colective
 • Convenţia OIM nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă
 • Convenţia OIM nr. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora
 • Convenţia OIM Nr. 144/1976 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii.