English versionEN
Jurisprudenta

Jurisprudenta

Nume Cuvinte cheie
Desfacerea contractului de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 130 lit. a) din Codul muncii. Condiţii
Titlu speță: Desfacerea contractului de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 130 lit. a) din Codul muncii. Condiţii
Tip speță: Decizia civilă
Număr speță: 933
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul Muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-contract-munca-art-130-codul-muncii-933-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Galaţi
Descarcă: Descarcă
Desfacerea contractului de muncă. Persoană aflată în incapacitate de muncă. Protecţie socială
Titlu speță: Desfacerea contractului de muncă. Persoană aflată în incapacitate de muncă. Protecţie socială
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 988
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-contract-munca-988-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Iaşi
Descarcă: Descarcă
Desfacerea contractului de muncă. Restructurare
Titlu speță: Desfacerea contractului de muncă. Restructurare
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 85
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul Muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-contract-munca-restructurare-85-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Cluj
Descarcă: Descarcă
Desfacerea contractului individual de muncă în situaţia reducerii de personal
Titlu speță: Desfacerea contractului individual de muncă în situaţia reducerii de personal
Tip speță: Decizie civila
Număr speță: 2040
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-cim-reducere-personal-2040-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Alba Iulia
Descarcă: Descarcă
Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie
Titlu speță: Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie. Despăgubiri datorate de către unitate. Clauză penală
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 712
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-cim-demisie-despagubiri-712-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Bacău
Descarcă: Descarcă
Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie. Despăgubiri datorate de către angajat
Titlu speță: Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie. Despăgubiri datorate de către angajat
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 770/R
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-cim-demisie-despagubiri-770-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Oradea
Descarcă: Descarcă
Desfacerea disciplinară a contractului de muncă
Titlu speță: Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Contractul de muncă poate fi desfăcut dacă salariatul încalcă în mod sistematic obligaţiile sale de muncă sau săvârşeşte o abatere gravă
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 41/C
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-disciplinara-contract-munca-41-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Constanţa
Descarcă: Descarcă
Disponibilizare. Plăţi compensatorii
Titlu speță: Disponibilizare. Plăţi compensatorii
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 230
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/disponibilizare-plati-compensatorii-230-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Cluj
Descarcă: Descarcă
Dreptul instantei de a modifica sanctiunea discplinara aplicata de angajator
sanctiune disciplinara, modificare, dreptul instantei
Titlu speță: Dreptul instanței de a modifica sancțiunea discplinară aplicată de angajator
Tip speță: Decizie Civilă
Număr speță: 11
Dată speță: 2013
Obiect: Recurs în interesul legii
Rezumat / comentarii speță: Practica judiciară nu a fost unitară în ceea ce privește posibilitatea instanței de judecată investită cu judecarea contestației împotriva deciziei de sancționare disciplinară de a înlocui sancțiunea disciplinară aplicată de angajator cu una mai ușoară. Astfel, într-o primă orientare jurisprudențială s-a admis contestația formulată de salariat, a fost anulată în parte decizia de sancționare disciplinară și înlocuită măsura sancțiunii aplicată de angajator cu o altă sancțiune disciplinară, potrivit gradului de vinovăție și pericolului concret al faptei. Într-o altă opinie, s-a apreciat că aplicarea unei sancțiuni disciplinare este atributul exclusiv al angajatorului pentru că acesta dispune de prerogativa disciplinară, având competența de a individualiza sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, cu luarea în considerare a împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta, a gradului de vinovăție, a consecințelor abaterii disciplinare, a comportamentului general al salariatului și a eventualelor sancțiuni suferite de către acesta. Prin Decizia nr. 11/2013 în dosarul nr. 8/2013, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, statuând că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 din Codul Muncii, instanța competentă să soluționeze contestația salariatului împotriva sancțiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greșit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancțiune disciplinară.
Sursă speță: -
Open
Instituție judecătorească: Înalta Curte de Casație și Justiție
Descarcă: Descarcă
Drepturi banesti
drepturi banesti, spor de munca, zile de sarbatoare, repaus saptamanal, legea 284/2010
Titlu speță: Drepturi bănești. Obligarea pârâtei la calculul și acordarea către membrii de sindicat a sporului prevăzut în Legea 284/2010 pentru munca desfășurată în zile de sărbătoare legală sau de repaus săptămânal
Tip speță: Sentință civilă
Număr speță: 1208
Dată speță: 13/10/2014
Obiect: Conflicte individuale de muncă
Rezumat / comentarii speță: Sindicatul Y a solicitat instanței să oblige pârâta la acordarea sporului de 100% din salariul de bază pentru salariații membrii de sindicat care desfășoară activitate ”foc continuu” în zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală. Deşi au fost administrate în probatoriu înscrisuri care relevă faptul că salariații au lucrat în astfel de condiții; deși există răspunsuri ale instituțiilor abilitate (ITM, MMPSV), instanța consideră ca incidente în cauză, ţinând cont de dispozițiile legii 284/2010, potrivit cărora cuantumul sporurilor ce se acordă salariaților din instituțiile bugetare nu poate depăși 30%. Este de menționat faptul că sporul solicitat este prevăzut în anexa III a legii.
Sursă speță: Arhiva CNS Cartel Alfa
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Dâmbovița
Descarcă: Descarcă
Drepturi banesti
drepturi banesti, contract colectiv de munca, respectare clauze CCM, transporturi, conflicte de munca
Titlu speță: Drepturi bănești. Obligarea pârâtei la respectarea clauzelor CCM Ramură Transporturi
Tip speță: Sentința Civilă
Număr speță: 2116
Dată speță: 25/10/2012
Obiect: Conflicte individuale de muncă
Rezumat / comentarii speță: Sindicatul X, în numele membrului de sindciat VF a solicitat instanței să oblige pârâta la calcularea și acordarea diferențelor salariale rezultate ca urmare a nerespectării prevederilor CCM ramură transporturi. S-a menționat faptul că prevederile CCMR sunt minimale și obligatorii pentru unitățile angajatoare care aplică acest contract încheiat la nivel superior. S-a administrat proba cu înscrisuri, relevante în cauză.
Sursă speță: Arhiva CNS Cartel Alfa
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Dâmbovița
Descarcă: Descarcă
Drepturi banesti - acordarea unui spor pentru membrii de sindicat
drepturi banesti, spor de munca, zile de repaus
Titlu speță: Drepturi bănești - acordarea unui spor pentru membrii de sindicat
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: 1208
Dată speță: 13/10/2014
Obiect: Drepturi bănești
Rezumat / comentarii speță: Vezi fișier atașat
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Dâmbovița
Descarcă: Descarcă
Pagina < 1 2 3 4 5 6 >