Dialogul social european

Implicarea partenerilor sociali la nivel european este organizată în jurul a trei tipuri diferite de activități:

  • consultarea tripartită - schimburile între partenerii sociali și autoritățile publice europene
  • consultarea partenerilor sociali - acoperă activitățile comitetelor consultative
  • consultările oficiale în spiritul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

 

Cine sunt partenerii sociali europeni?

Partenerii sociali europeni sunt angajatorii și angajații.

Pentru lucrătorii europeni, la nivel intersectorial, instituția reprezentativă este Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC),  iar pentru angajatori, organizațiile reprezentative sunt:  BUSINESSEUROPE, Asociația Europeană a Artizanatului, a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME) și Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică și al Întreprinderilor de Interes Economic General (CEEP).

EUROCADRES (Consiliul personalului profesional și al cadrelor de conducere europene) și CEC European Managers participă la acest dialog ca parte din delegația Confederației Europene a Sindicatelor.

Dialogul social sectorial european are loc, la nivel de ramură, între organizațiile sindicale și patronale europene ale unui sector specific al economiei.

 

Principalul avantaj al dialogului social sectorial UE este capacitatea sa de a aborda aspecte specifice de interes sectorial și de a oferi un forum adecvat pentru discuții cu privire la probleme legate de ocuparea forței de muncă, condițiile de muncă, formarea profesională, schimbările industriale, societatea cunoașterii, modele demografice, extinderea și globalizarea.

În prezent, există aproximativ 40 de comitete de dialog social sectorial la nivel european. 

Pentru a fi reprezentative și a putea participa la dialogul social sectorial la nivel european, organizațiile europene reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor trebuie să îndeplinească o serie de criterii:

  • au legătură cu sectoare sau categorii specifice și sunt organizate la nivel european
  • sunt constituite din organizații care sunt ele însele parte integrantă și recunoscută a structurilor partenerilor sociali din statele membre, au capacitatea de a negocia acorduri și sunt reprezentative pentru mai multe state membre
  • au structuri adecvate pentru a asigura participarea lor efectivă la lucrările comisiilor
Detalii despre comitelele de dialog sectorial la nivel european.

 

 

Sectiuni:

Comitetele de întreprindere europene
Instituții
Legislația europeană
Vizita de studiu in Elvetia pe tema dialogului social
Comitetele sectoriale de dialog social
Fondurile Sociale Paritare