Dialogul civic la nivel european

Ce este Comitetul Economic şi Social European?

CESE este un organ consultativ al Uniunii Europene cu rol consultativ pe lângă principalele instituţii europene (Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European).

CESE emite avize cu privire la propunerile legislative ale UE şi avize cu privire la teme diverse, la inițiativa sa proprie. Comitetul asigură „o punte” între instituţiile UE şi „societatea civilă organizată”, promovează democraţia participativă în UE şi ajută la promovarea rolului organizaţiilor societăţii civile prin instituirea unui „dialog structurat” cu aceste grupuri din statele membre UE şi din alte ţări din întreaga lume.

CESE a fost înfiinţat în 1957, odată cu semnarea de către fondatorii Uniunii Europene a Tratatelor de la Roma.

Obiectivul urmărit a fost acela de a implica diferitele grupuri de interes economic și social în dezvoltarea pieţei comune și de a permite Comisiei Europene și Consiliului de Miniștri să aibă o cât mai largă bază de consultare cu privire la politicile UE. Prima sesiune plenară a Comitetului a avut loc la Bruxelles, în mai 1958. 

 

CESE poate:

• să emită avize privind chestiunile supuse atenţiei sale de către Comisia Europeană, Consiliului de Miniștri sau Parlamentul European;

• să emită avize din proprie iniţiativă, prin care să își exprime opiniile oricând consideră că este oportun;

• să emită avize exploratorii, atunci când Comisia, Parlamentul sau chiar Președinţia Uniunii îi solicită să reflecteze și să formuleze sugestii pe o anumită temă. În continuare, aceste sugestii pot duce la elaborarea, de către Comisie, a unei propuneri.

 

Comitetul poate decide și să pregătească un raport de informare, în cadrul căruia să examineze orice temă de interes pentru politicile UE. În sfârșit, în urma unei propuneri din partea unei secţiuni, a unui grup sau a o treime din membrii săi, CESE poate adopta rezoluţii pe marginea unor chestiuni de actualitate.

 

Conform legislaţiei UE, la adoptarea unor hotărâri definitive, Consiliul trebuie să ţină seama de avizele Comitetului, indiferent dacă acestea au fost rezultatul unei consultări obligatorii sau opţionale.

 

CESE a creat trei observatoare specializate: pentru piața unică, pentru piaţa forţei de muncă și pentru dezvoltare durabilă, plus un grup de coordonare a acțiunilor de sprijinire a Strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă:

 

Detalii, aici.

 

Cum se desemnează membrii în CESE?

Conform art. 32 din Legea 248/2013, desemnarea membrilor în Comitetul Economic și Social European se face după cum urmează:

a) câte 5 membri desemnați prin consens sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de către fiecare parte reprezentată în Consiliul Economic și Social;

b) în cazul în care desemnarea nu se face cu cel puțin 30 de zile înaintea termenului prevăzut pentru nominalizarea reprezentanților în Comitetul Economic și Social European, desemnarea va fi făcută de către Guvern.

 

Care este structura CESE?

CESE are șase secțiuni, care acoperă diferite aspecte ale activității UE, de la economie la afaceri sociale, de la transport la mediu, de la piața internă la relații extern:

  • Uniunea economică şi monetară şi coeziune economică şi socială – ECO
  • Piaţa unică, producţie și consum – INT
  • Agricultură, dezvoltare rurală și protecţia mediului – NAT
  • Relaţii externe – REX • Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale și cetăţenie – SOC
  • Transporturi, energie, infrastructură şi societatea informaţională – TEN
Membrii fac parte din una sau mai multe secțiuni, în funcție de domeniul lor de expertiză. 

 

În cadrul Comitetului există și o Comisie consultativă pentru mutaţii industriale (CCMI), care are un rol important în a ajuta industria UE să anticipeze și să se adapteze la impactul globalizării.

Reprezentanții României în CCMI (pentru perioada 2010-2015) sunt:

  • Gheorghe Sora - Federația Națională Sindicala Solidaritatea Metal (Cartel Alfa)
  • Marius Eugen Opran – Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR 1903)
  • Ion Pop – Camera de Comerț și Industrie a României