Dialog civic

Ce sunt organizațiile neguvernamentale?

Nu există o definiție general acceptată - să nu mai vorbim de una legală - a termenului "organizație a societății civile".

Acesta poate fi totuși folosită ca o sintagmă care se referă la o serie de tipuri de organizații care includ:

  • jucătorii pe piața muncii (de exemplu, federațiile sindicale și patronale, denumite și "parteneri sociali");
  • organizațiile care reprezintă actorii sociali și economici, care nu sunt parteneri sociali în sensul strict al termenului (de exemplu, organizațiile consumatorilor);
  • ONG-uri (organizații non-guvernamentale), care aduc oamenii împreună pentru o cauză comună, cum sunt organizațiile de mediu, organizațiile pentru drepturile omului, organizațiile caritabile etc.;
  • organizațiile comunitare (community-based organizations) și anume organizațiile înființate în cadrul societății la nivel de bază, care urmăresc obiective orientate către membri, cum sunt organizațiile de tineret, asociațiile familiale și toate organizațiile prin intermediul cărora cetățenii participă la viața locală și municipală, precum și comunitățile religioase.

Toate aceste organizații sunt denumite generic organizații neguvernamentale sau „al treilea sector”. (Communication from the Commission - Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, Bruxelles, 2002, pag. 6).

 

Ce este societatea civilă?

 

Termenul ”societate civilă” se referă la gama largă de organizații non-guvernamentale și non-profit, care au o prezență în viața publică, exprimându-și interesele și valorile membrilor lor sau pe ale altora, pe baza unor considerente de ordin etic, cultural, politic, științific, religios sau filantropic.

Prin urmare, organizațiile societății civile (OSC) se referă la o gamă largă de tipuri de organizații: grupuri comunitare, organizații non-guvernamentale (ONG-uri), sindicate, grupuri indigene, organizații caritabile, organizații religioase, asociații profesionale și fundații. 

Detallii, aici.

 

Important! Trebuie remarcat faptul că, în politica sa de consultare, Comisia Europeană nu face nicio distincție între organizațiile societății civile și alte tipuri de grupuri de interese. Comisia consultă „părțile interesate”, noțiune care include toate persoanele care doresc să participe la consultările conduse de către aceasta.

 

Ce este dialogul civic?

În lipsa unei definiții legale, Ministerul Muncii definește Dialogul civic ca fiindforma de dialog dintre reprezentanţii societăţii civile (parteneri sociali,organizaţii ale societăţii civile organizate, respectiv fundaţii, asociaţii meşteşugăreşti, ale pensionarilor etc., denumite generic ONG-uri), precum şi forma de dialog direct dintre Guvern sau administraţie și ONG-uri, prin intermediul unei Platforme ONG sau a altor tipuri de reţele”.

Sectiuni:

Cadrul legislativ
Dialogul civic național
Dialogul civic la nivel european
Resurse