Despre relaţii industriale

Ce sunt relațiile industriale?

 

Ca în multe alte domenii, nu există o definiție general acceptată a relațiilor industriale. Acest portal operează cu definiția propusă de Organizația Internațională a Muncii:

 

”Relațiile industriale cuprind relațiile dintre angajatori și angajați, între angajați și alți angajați, între angajatori și sindicatele și consilieri lor, între angajați și sindicate, între locurile de muncă de pe piața forței de muncă, mediul creat de forțele istorice, politice, juridice și sociale, normele culturale, precum și de produsele sistemelor de relații industriale, inclusiv acțiuni colective, contracte colective de muncă, de soluționare a plângerilor și alte mecanisme de rezolvare a problemelor. Relații industriale pot exista chiar și în cazul în care contractele colective de muncă nu se materializează” (David Mcdonald și Caroline Vandenabeele, “Glosary of Industrial Relation and Related Terms”,  septembrie 1996.)

 

Sistemul de relații industriale este influențat de factori precum politicile publice, legislația muncii, acordurile colective, organizațiile sindicale și patronale, instituțiile sociale, atitudinile la locul de muncă, motivații și capacitate de influență, distanța față de centrele de putere, natura și compoziția forței de muncă, sursa cererii și ofertei pe piața forței de muncă, tehnicile de producție, structura capitalului etc.

 

Domeniile preponderente ale relaţiilor industriale

Subiecte relevante pentru relațiile industriale sunt:

 • Legislația privind munca și ocuparea
 • Politica și dinamica pieței muncii
 • Organizarea muncii
 • Tipurile de contracte de muncă
 • Condițiile de muncă (timp de lucru, normare, salarizare, mediu de muncă, concedii)
 • Gestionarea conflictelor și rezolvarea disputelor la locul de muncă
 • Atitudinile și comportamentele angajaților la locul de muncă
 • Instituții de reglementare, supraveghere și control

 

Pilonii instituţionali ai relaţiilor industriale

În plan european relațiile industriale s-au bazat în ultimii 50 de ani pe patru piloni instituționali:

 1. Organizarea sindicală și patronală (densitatea sindicală/ patronală, gradul de fragmentare)
 2. Negocierile colective (gradul de acoperire al angajaților de contracte colective, gradul de coordonare, centralizare sau descentralizare a negocierilor)
 3. Reprezentarea angajaților la nivelul companiilor
 4. Consultarea periodică a partenerilor sociali privind politicile sociale și economice la fiecare nivel

 

Actorii relațiilor industriale

În domeniul relațiilor industriale sunt activi 3 tipuri de actori:

 • Lucrătorii, organizațiile sindicale sau reprezentanții salariaților,
 • Angajatorii, asociațiile patronale
 • Guvernul și instituțiile guvernamentale 

 

Relații industriale sau dialog social?

Este important să subliniem că dialogul social reprezintă o componentă de bază a relațiilor industriale dar nu trebuie perceput ca un echivalent.

În timp ce relațiile industriale acoperă toate tipurile de relații dintre angajator și angajat, sindicate și patronat, lucrători și sindicat precum și între lucrători, dialogul social se referă la relațiile dintre sindicate și patronate sau între acestea și guvern.

 

 

Sectiuni:

Definiții alternative
Istoric
Alte teme
Resurse