Despre noi

 

Portalul www.relatii-industriale.ro reprezintă o sursă unică de informaţii privind relaţiile industriale, dialogul social, munca decentă, negocierile colective şi soluţionarea litigiilor.

 

Creată în anul 2015, ca parte integrantă a proiectului „Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în România” şi una dintre cele mai importante activităţi ale acestuia, această platformă îşi propune să răspundă nevoii tot mai mari din România de informaţii non-partizane, precise şi uşor accesibile în domeniul muncii şi dialogului social şi să promoveze conceptul de relaţii industriale, dincolo de sfera de interes a sindicatelor şi asociaţiilor patronale.  

 

Portalul se adresează publicului larg - angajaţi, angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă - sindicatelor, patronatelor, organizaţiilor guvernamentale, dar şi altor părţi interesate, precum practicieni, mediul academic, ONG-uri, mass-media, avocaţi, companii de mediere şi experţi etc.

Pentru mai multe informaţii despre portal, vă rugăm să vizitaţi Misiunea Paginii de Web.

 

Iniţiatorii 

 

Platforma este iniţiată şi susţinută de un parteneriat solid transnaţional între Solidar Suisse, Asociaţia Conect (fosta ADOSAHROM), CNS Cartel Alfa şi CNSLR Frăţia, parteneri în cadrul proiectului „Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în România”.


 

Solidar Suisse este o organizaţie elveţiană non-profit care militează la nivel internaţional pentru munca decentă, participarea democratică şi ajutor umanitar în cele mai sărace ţări din Africa, America Latină, dar şi în statele aflate în curs de dezvoltare din Europa de Est şi China. Solidar Suisse este membră a reţelei European Solidar Network şi a implementat până în prezent peste 50 de proiecte în 13 ţări.

 

Asociaţia pentru Dialog, Ocupare și Migraţie CONECT a fost constituită sub denumirea de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei - SAH ROM (ADOSAHROM) în anul 2000. Scopul Asociaţiei CONECT este să promoveze, apere și susţină valorile democratice, drepturile și libertăţile individuale, dialogul social și civic, diversitatea culturală, politicile publice şi coeziunea economică și socială. Asociația Conect are misiunea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural, la consolidarea coeziunii sociale, a dialogului și a politicilor de integrare în societate a migranților și a grupurilor marginalizate sau vulnerabile, și de a promova politicile de dezvoltare regională și comunitară.Asociaţia CONECT este membră afiliată a reţelei European Solidar Network.

 

Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA a fost creată în 1990 cu scopul de a realiza o reprezentare reală şi autentică a lucrătorilor din România. Confederaţia militează pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor pe care îi reprezintă, pentru o politică concordantă de venituri şi pentru stabilitate şi dezvoltare economică. CNS “Cartel ALFA” este constituită din 41 de federaţii profesionale din domenii de activitate diverse, atât din sectorul public, cât şi privat şi 42 de Uniuni Judeţene și este afiliată la Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC) şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC).

 

C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, înfiinţată în 1993, este considerată cea mai mare organizaţie naţională de profil sindical, cuprinzând peste 800 de mii de sindicalişti. Confederaţia este independentă faţă de partidele politice, de organele de stat şi de patronate, reprezintă şi promovează interesele profesionale, sociale, economice şi culturale și apără drepturile fundamentale ale membrilor săi. C.N.S.L.R.-FRĂŢIA include 28 de federaţii profesionale din toate ramurile şi domeniile de activitate şi 41 de Uniuni Judeţene și este afiliată la ETUC și ETUI.


 

Începând cu luna octombrie 2016, doi noi parteneri sociali ni s-au alăturat proiectului, respectiv Federația Sindicatelor din Comerț și Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini Înfrățirea

 

Federația Sindicatelor din Comerț (FSC) este o organizație federativă, cu personalitate juridică, înființată în 1990. Federația reunește organizații de reprezentare a intereselor lucrătorilor din comerț, distribuție, alimentație publică, activități imobiliare și alte activități și servicii.

FSC are în componență sindicate naționale și sindicate locale din sectorul comerț, reprezentând interesele a 12 000 de membri.

 

Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini Înfrățirea (FSCM Înfrățirea), înființată în anul 2012, este o organizație reprezentativă în sectorul construcții de mașini și semnatară a contractului colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate construcţii de maşini si constructii metalice pe anii 2016-2017, aplicabil în 23 de întreprinderi din sector. Membrii federației sunt organizații sindicale care activează în industria construcțiilor de mașini, construcții metalice, mașini și echipamente, mijloace de transport rutier și alte mijloace de transport precum și în alte industrii, care militează pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și muncă decentă.

 

Începând cu anul 2017, s-a alăturat proiectului și SITT - Sindicatul IT din Timișoara

SITT s-a născut sub numele de Sindicatul Liber din Alcatel-Lucent România, ca expresie a libertății de exprimare, a democrației și a respectului față de valorile umane și sociale, având peste 8 ani de experiență. SITT are peste 2400 de membri din domeniul IT și a negociat cel puțin 2 contracte colective de muncă pentru aceștia.

 

Sectiuni:

Descrierea proiectului
Instrumente utile