Definiții alternative

”Noi includem în relațiile industriale o gamă largă de procese ale pieței, organizaționale și instituționale legate de lumea muncii. Subiectele relevante includ organizarea muncii, tipul de contracte de muncă, managementul resurselor umane, relațiile de muncă, gestionarea conflictelor și soluționarea litigiilor, dinamica pieței muncii și a politicilor, legislația muncii și ocuparea forței de muncă și atitudinile și comportamentele angajaților la locul de muncă”. Sursa

”Procesele legate de lumea muncii, cum ar fi organizarea muncii, contractele de muncă, managementul resurselor umane, relațiile de muncă, gestionarea conflictelor și atitudinile și comportamentelor angajaților la locul de muncă”. Sursa

”Relațiile sau legăturile pe o afacere mare sau o întreprindere industrială le are cu proprii angajați, cu forța de muncă, în general, cu agențiile guvernamentale ori cu publicul”. Sursa