English versionEN
Comitetele sectoriale de dialog social

Comitetele sectoriale de dialog social

Ce sunt Comitetele sectoriale de dialog social?

 

Decizia 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial crează forumuri reprezentative pentru interesele socioeconomice ale partenerilor sociali europeni și contribuie la elaborarea politicii sociale europene şi la definirea standardelor sociale.

 

În prezent, există aproximativ 40 de comitete de dialog social sectorial la nivel european, care acoperă domeniile economice europene esențiale (agricultură, pescuit, industrie, comerţ, servicii pentru persoane şi întreprinderi, bănci, poştă, transporturi, sport, spectacole, audiovizual, telecomunicaţii, munca temporară, administraţia locală şi regională etc.).

 

Pentru a fi reprezentative și a putea participa la dialogul social sectorial la nivel european, organizațiile europene reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor trebuie să îndeplinească o serie de criterii:

  • au legătură cu sectoare sau categorii specifice și sunt organizate la nivel european
  • sunt constituite din organizații care sunt ele însele parte integrantă și recunoscută a structurilor partenerilor sociali din statele membre, au capacitatea de a negocia acorduri și sunt reprezentative pentru mai multe state membre
  • au structuri adecvate pentru a asigura participarea lor efectivă la lucrările comisiilor

 

Pentru mai multe detalii despre comitelele de dialog sectorial la nivel european vizitați:

http://www.worker-participation.eu/EU-Social-Dialogue/Sectoral-ESD/0-Download-of-factsheets-pdf