English versionEN
Condiții de muncă

Condiții de muncă

Timpul de lucu și timpul de odihnă

Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii, se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore. 

 

Important! Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. 

 

Munca de noapte

Munca prestată între orele 22.00 – 6.00 este considerată muncă de noapte. Beneficiile care pot fi acordate pentru munca de noapte: 

  • program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, obţinând acelaşi salariu

  • sau un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru

 

Important! Toți salariații au dreptul garantat la concediu de odihnă anual plătit de minim 20 de zile lucrătoare. Acest drept nu poate fi limitat sau anulat printr-o clauză contractuală contrară. 

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului ori al reprezentanţilor salariaţilor.

Detalii, aici.

 

 

Sectiuni:

Munca la negru
Sănătate și securitate în muncă
Traficul de persoane