Alte teme ale relaţiilor industriale

Ce rol joacă organizaţiile neguvernamentale în relaţiile industriale?

Perioada modernă și contemporană este marcată de creșterea activității și influenței organizațiilor neguvernamentale. Organizațiile non-guvernamentale (ONG) au devenit actori esențiali în domeniul social, în special în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, dar și în alte domenii precum sănătatea, educația, protecția mediului, protecția consumatorilor ș.a.m.d.

Ele se angajează într-un dialog constant cu autoritățile publice cu scopul de a asigura o mai bună punere în aplicare a inițiativelor și politicilor în varii domenii, la nivel local, național și internațional.

Acest fenomen reclamă reconsiderarea modului în care ONG-rile influențează peisajul relațiilor industriale; devine astfel clară necesitatea definirii practice a rolului acestora și a manierei de relaționare cu actorii sociali consacrați – patronate, sindicate, instituții guvernamentale; se conturează, în consecință, importanța pe care o are dialogul civic alături de dialogul social în formularea modernă a politicilor industriale.