English versionEN
Alte teme ale relaţiilor industriale

Alte teme ale relaţiilor industriale

Ce rol joacă organizaţiile neguvernamentale în relaţiile industriale?

Perioada modernă și contemporană este marcată de creșterea activității și influenței organizațiilor neguvernamentale. Organizațiile non-guvernamentale (ONG) au devenit actori esențiali în domeniul social, în special în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, dar și în alte domenii precum sănătatea, educația, protecția mediului, protecția consumatorilor ș.a.m.d.

Ele se angajează într-un dialog constant cu autoritățile publice cu scopul de a asigura o mai bună punere în aplicare a inițiativelor și politicilor în varii domenii, la nivel local, național și internațional.

Acest fenomen reclamă reconsiderarea modului în care ONG-rile influențează peisajul relațiilor industriale; devine astfel clară necesitatea definirii practice a rolului acestora și a manierei de relaționare cu actorii sociali consacrați – patronate, sindicate, instituții guvernamentale; se conturează, în consecință, importanța pe care o are dialogul civic alături de dialogul social în formularea modernă a politicilor industriale.