English versionEN
Actorii si institutiile dialogului social la nivel național

Actorii si institutiile dialogului social la nivel național

Care sunt instituțiile de dialog social?

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, organism consultativ la nivel naţional al partenerilor sociali cu scopul de a promova bunele practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai înalt nivel.

Este constituit din preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel national, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi prin decizie a primului-ministru, cel puţin la nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum şi din alte structuri ale statului, conform celor convenite cu partenerii sociali, reprezentantul Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Economic şi Social şi alţi membrii conveniţi cu partenerii sociali.

 

Principale atribuţii ale Consiliului Naţional Tripartit sunt:

  • asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat în plată
  • dezbaterea şi analiza proiectelor de programe şi strategii elaborate la nivel guvernamental
  • elaborarea şi susţinerea implementării strategiilor, programelor, metodologiilor şi standardelor în domeniul dialogului social
  • soluţionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natură socială şi economică
  • negocierea şi încheierea acordurilor şi pactelor sociale, precum şi a altor înţelegeri la nivel naţional şi monitorizarea aplicării acestora
  • analizarea şi, după caz, aprobarea solicitărilor de extindere a aplicării contractelor colective de muncă la nivel sectorial pentru toate unităţile din sectorul respectiv de activitate.

 

Comisiile de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel territorial sunt constituite în cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, precum şi la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti. Ele sunt formate din reprezentanţii administraţiei publice centrale sau locale, reprezentanţii organizaţiilor patronale şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional.

 

Comisiile de dialog social au caracter consultativ şi activitatea lor vizează, în special, următoarele:

  • asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială
  • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social
  • alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Sectiuni:

Reprezentanții salariaților
Guvern
Consiliul Economic și Social